Wat is DeFi (gedecentraliseerde financiering)

DEFI INVESTEERDERS KUNNEN ZOMAAR AAN HET PUNTJE STAAN VAN EEN NIEUWE ENORME HYPE. MET EEN NIEUWE HYPE VERGELIJKEN WE NATUURLIJK DE CRYPTO BULLMARKT IN 2017 WAARBIJ ICO INITIAL COIN OFFERING EEN GROTE ROL SPEELDE

>> Neem hier deel aan onze crypto chatroom <<

Wat is Defi?

Simpelweg verwijst DeFi naar een transparant ecosysteem van financiële applicaties die bovenop de blockchain zijn gebouwd. Kortweg een transparant ecosysteem dan voor iedereen toegankelijk is zonder 3e partijen of tussenpersonen.

De gebruikers houden de volledige controle over hun activa en communiceren via een peer tot peer netwerk (P2P).

Een groot voordeel van DeFi is dat het jou makkelijk en eerlijk toegang & inzicht geeft tot financiële zaken zonder tussenpersoon. Nu moet je er namelijk op vertrouwen dat de bank waar je geld ‘veilig’ ligt geen gekke dingen doet of verkeerde besluiten neemt. De overheid moet je ook kunnen vertrouwen dat zij het geld wat jij gebruikt niet in rook laten opgaan door inflatie of zelfs hyperinflatie. Ook je financieel adviseur of aandeelverhandelaar moet je voor de volle 100% kunnen vertrouwen wanneer je jouw geld aan hem of haar toevertrouwd.

Het komt er op neer dat wij heel weinig te zeggen hebben over de economie (waar wij, de burger, het grootste deel van uitmaken) en hoe banken/ financiële instellingen omgaan met ons geld en investeringen.

DeFi is anders, dit zijn enkele mogelijkheden

Uitlenen & lenen

Open leen protocollen zijn een van de meest populaire ontwikkelingen die uitmaken van het DeFi ecosysteem. Gedecentraliseerd waarde lenen en uitlenen biedt veel meer mogelijkheden dan het traditionele kredietsysteem. Het uitlenen of lenen via het DeFi ecosysteem is sneller, goedkoper, betrouwbaarder en toegankelijk voor veel meer mensen zoals startende ondernemers of mensen met al een lopende schuld.

Hypotheek zonder tussenpersoon

Omdat er bij een hypotheek aanvraag zelfs meerde partijen zijn betrokken kan het aanvragen hiervan lang duren en hoog oplopen in de kosten. Met het gebruik van slimme contracten via het DeFi protocol worden bijvoorbeeld de juridische kosten aanzienlijk verlaagd doordat deze hele partij wegvalt.

Verzekeringen

Een verzekering afsluiten via de blockchain zou de behoefte aan tussenpersonen verwijderen en de risicospreiding over veel deelnemers mogelijk maken. Dit resulteert in lagere premies met dezelfde kwaliteit en dienstverlening.

DEX-en

Via DEX platformen kunnen gebruikers onderling digitale valuta’s verhandelen zonder tussenpersoon. De valuta’s worden via slimme contracten direct verwisselt van wallet naar wallet waardoor een hoop aan transactie wordt bespaard. Uiteraard hoef je dan ook geen tussenpersoon je vertrouwen te geven op de hoop dat er zorgvuldig met jouw vermogen wordt omgegaan. 

>> Neem hier deel aan onze crypto chatroom <<

DeFi en slimme contracten

De meeste bestaande en potentiële toepassingen van DeFi hebben betrekking tot het creëren en uitvoeren van slimme contracten. Terwijl een normaal (zoals wij hem kennen) contract juridische voorwaarden gebruikt om een relatie tussen beide partijen te specificeren, gebruikt een slim contract computercode. Omdat de voorwaarden in computercode zijn geschreven hebben slimme contracten ook de mogelijkheid om deze voorwaarden af te dwingen in computercode. Dit maakt een betrouwbare uitvoering en automatisering mogelijk van een groot aantal bedrijfsprocessen die vooralsnog handmatig worden uitgevoerd. Op deze manier is het gebruik maken van slimme contracten dus sneller, goedkoper en meer betrouwbaar voor alle betrokken partijen.

Waar kan ik DeFi projecten kopen?

Bekende platformen waar je nieuwe DeFi projecten kan kopen zijn Uniswap en Binance

Vanaf hier kan je de tokens versturen naar een trust wallet waar je ze veilig kan bewaren. 

Leave a Comment