Technische analyse toepassen op cryptocurrencies

Wat is technische analyse?

Technische analyse is de studie van statistische trends, verzameld uit historische prijs- en volumegegevens, om handelsmogelijkheden te identificeren. Technische analisten observeren patronen van prijsbewegingen, handelssignalen en andere analytische instrumenten om de sterkte en zwakte van een actief te evalueren.

Technische analyse kan worden toegepast op elk effect met historische handelsgegevens zoals cryptocurrencies, forex, grondstoffen en aandelen.

Er zijn twee primaire methoden die worden gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen:

 • Fundamentele analyse omvat het analyseren van de financiële overzichten van een bedrijf om de reële waarde van het bedrijf te bepalen
 • Technische analyse probeert het marktsentiment achter prijsontwikkelingen te begrijpen door naar patronen en trends te zoeken om toekomstige prijsbewegingen te bepalen.

De prijs van een actief weerspiegelt de totale kennis van alle marktdeelnemers; hun analyse, meningen en acties.

Waarom werkt technische analyse?

Een grafiek met prijzen en volumes geeft alle beslissingen uit het verleden weer die door marktdeelnemers zijn genomen (kopen en verkopen). Deze informatie zal op zijn beurt de toekomstige beslissingen van deelnemers op twee manieren beïnvloeden:

 • Psychologisch: wat je in het verleden hebt gedaan, heeft invloed op hoe je toekomstige situaties benadert. Veel handelaren hebben bijvoorbeeld de neiging om zich te concentreren op de prijs waartegen ze een actief hebben gekocht, en als het daalt, willen ze verkopen wanneer het weer break-even bereikt.
 • Reflexief: sommige handelaren identificeren trends en grafiekpatronen die veel voorkomen en handelen daarnaar (kopen of verkopen). Als een voldoende aantal deelnemers dezelfde strategie volgt, wordt verwacht dat deze grafiekpatronen het verwachte resultaat zullen volgen en dat de trend waarschijnlijk zal worden aangehouden doordat steeds meer deelnemers zich bij de trend aansluiten.

Wat zijn trends?

 • Uptrend: In een uptrend gaat de asset omhoog en worden hogere pieken en dalen.
 • Downtrend: in een neerwaartse trend daalt het activum met het maken van lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten.
 • Zijwaartse trend: in een zijwaartse trend wordt het activum in een horizontaal kanaal verhandeld

Soms gebruiken traders ook de termen "Bearish" en "Bullish" om naar een trend te verwijzen. Bullish komt van de stier, die met zijn hoorns naar boven slaat, waardoor de prijzen hoger worden en bearish komt van de beer, die met zijn poten naar beneden slaat, waardoor de prijzen dalen.

Wat zijn weerstand en ondersteuning?

Bewegingen zijn niet lineair, de prijs zal worden geconfronteerd met weerstand als deze stijgt of ondersteuning als deze daalt.

 • Weerstand: een niveau waarop naar verwachting een opwaartse trend zal onderbreken of terugveren, wat duidt op een concentratie van verkopers.
 • Ondersteuning: een niveau waarop naar verwachting een neerwaartse trend zal onderbreken of terugveren vanwege een concentratie van kopers.

Wanneer het weerstandsniveau wordt verbroken, wordt het meestal een ondersteuningsniveau en vice versa. Bij technische analyse wordt ondersteuning vaak gebruikt als ingangspunt en weerstand als uitgangspunt. Bij sterke trends kan de prijs zonder te stoppen door steun / weerstand gaan.

PROBEER CRYPTOTARGETS PREMIUM 14 DAGEN GRATIS!

VERSLA DE MARKT MET PROFESSIONELE IN- EN VERKOOP SIGNALEN!

Geavanceerde technische analysehulpmiddelen

Als u een stap verder wilt gaan in uw analyse, kijken analisten hier vaak naar:

OHLC-grafieken (Open-High-Low-Close)

Deze grafieken geven balken weer die bekend staan als ‘kandelaars’. De vorm van een kandelaar varieert op basis van de relatie tussen de hoge, lage, openings- en slotkoersen van de dag.

Bullish candle (kan groen of wit zijn): De sluiting is boven de opening

Bearishcandle (kan rood of zwart zijn): de sluiting is onder de opening

Het in kaart brengen van candles is gebaseerd op een techniek die in de jaren 1700 in Japan is ontwikkeld om de prijs van rijst te volgen, maar een geschikte techniek voor het verhandelen van liquide financiële activa. Kandelaar kan individueel worden bestudeerd (eenvoudige patronen) maar wordt vaker in groepen gebruikt (complexe patronen). Het doel van Candlestick-grafieken is om de markttrend te bepalen.

Simple Moving Average

Een gemiddelde van de slotkoers van het aandeel over een bepaald aantal perioden.

Bollinger-bands

Bollinger Bands geven een grafische band (de envelop) weer met een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde in het midden. De breedte van de envelop drukt de vluchtigheid uit.

Volatiliteit verwijst naar de snelheid waarmee de prijs van een actief kan stijgen of dalen. Een hogere volatiliteit betekent dat het activum mogelijk snel kan fluctueren binnen een groter waardeschema.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (of MACD) is een trendvolgende indicator die kijkt naar de combinatie van twee moving averages:

 • Moving average op korte termijn
 • Moving average op lange termijn

Deze twee voortschrijdende gemiddelden worden gecombineerd om te bepalen wat de huidige trend is en of er een verandering in het momentum is.

 • Als de blauwe lijn (MACD-lijn) zich boven de oranje lijn (signaallijn) bevindt, is het momentum bullish.
 • Als de blauwe lijn daarentegen onder de oranje lijn ligt, is het momentum bearish.

Wanneer de lijnen divergeren, duidt dit op een versterking van de huidige trend, terwijl een convergentie een trendomkering laat zien.

Wanneer de lijnen elkaar kruisen, is het waarschijnlijk dat de verandering in momentum wordt bevestigd.

Hoe kan nieuws de activaprijzen beïnvloeden?

Een van de meest effectieve middelen om het publiek te beïnvloeden, zijn de media. Brekend nieuws en koppen kunnen massaal paniek en angst zaaien, evenals euforie. De impact van nieuws op de cryptocurrency-markt wordt perfect geïllustreerd door de spraakmakende evenementen in de wereld. In september 2017 hebben de Chinese autoriteiten ICO verboden, wat heeft geleid tot de ineenstorting van de bitcoin-prijs - van $ 5000 naar $ 3000. Er is echter altijd een andere kant van de medaille: Bitcoin sprong op toen eBay en Dell zeiden dat ze overwogen Bitcoin te accepteren.

PROBEER CRYPTOTARGETS PREMIUM 14 DAGEN GRATIS!

VERSLA DE MARKT MET PROFESSIONELE IN- EN VERKOOP SIGNALEN!

Plaats een reactie